0 (535) 565 27 85

Ana Sayfa Yardım Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Müşterilerin Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Hakkında
Aydınlatma Metni


DS MODA, faaliyetleri çerçevesinde müşterilerinin kişisel verilerini işleyebilmektedir. İşbu aydınlatma metni, DS MODA , kişisel verilerinizden hangi bilgilerin, hangi amaçla işleneceği, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, hangi hukuki sebeple işlenebileceği ve hangi yöntemle toplanabileceğine ilişkin olarak bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Tüm kişisel verileriniz, mağaza personelimize beyan ettiğiniz bilgiler ve tarafınızca teslim ve tebliğ edilen belgeler doğrultusunda işlenmektedir.

BİRİNCİ KISIM KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI, ALICI GRUPLARININ BELİRLENMESİ, ALICI GRUPLA PAYLAŞMA AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEBİN BELİRLENMESİ

I. Kimlik verilerinizden ad, soyad, T.C. kimlik numarası, nüfus cüzdanı seri no, doğum yeri, doğum tarihi, anne adı, baba adı verileriniz işlenebilmektedir.
a. Ad, soyad, T .C. Kimlik numaranız, ürün satış sözleşmesinin gerçekleştirilmesi, ürünlerin garanti belgesinin düzenlenmesi, ürün iade işlemlerinin gerçekleştirilmesi, müşteri işlem bilgisi kayıtlarının tutulması, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, müşteri ilişkililerinin sağlanması, hukuki uyuşmazlıklarda taraf teşkilinin sağlanması, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Optisyenlik Hukukundan kaynaklı ihtarnamelerin gönderilmesi, ceza hukukundan kaynaklı şikayet etme hakkı ve suç duyurusunda bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmesi; ad, soyad, T.C. kimlik numarası, nüfus cüzdanı seri no, doğum yeri, doğum tarihi, anne adı, baba adı verileriniz anlaşmalı şirketler ve Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilmektedir.
b. Kimlik bilgilerinizden hukuki uyuşmazlık süreçlerinin yürütülmesi, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Optisyenlik Hukukundan kaynaklı ihtarnamelerin gönderilmesi, ceza hukukundan kaynaklı şikayet etme hakkı ve suç duyurusunda bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmesi için şirketimizin hukuki danışmanlık ofisi; ödemelerin gerçekleştirilmesi amacıyla anlaşmalı şirketler ve Sosyal Güvenlik Kurumu; garanti belgesinin düzenlenmesi amacıyla üretim yapan şirketle; yükümlüklerimizi yerine getirme amacı ile yargı birimleri, kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilmektedir.
c. Kimlik bilgilerinizden ad, soyad ve T.C kimlik numaranız, sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması; ödemelerin gerçekleştirilmesi amacıyla anlaşmalı şirketler ve Sosyal Güvenlik Kurumu; üretim faaliyetleri ve garanti belgesinin düzenlenmesi amacıyla üretim yapan şirketlerle paylaşılması sözleşmenin ifası için zorunlu olması; hukuki danışmanlık ofisi ile paylaşılması veri sorumlusunun meşru menfaati nedeni; ürünlerin garanti belgesinin düzenlenmesi, ürün iade işlemlerinin gerçekleştirilmesi hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması nedenleri ile işlenmektedir. Açık rıza vermeniz durumunda kimlik bilgileriniz müşteri işlem bilgisi kayıtlarının tutulması, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, müşteri ilişkililerinin sağlanması amacıyla ve aydınlatma metninin I-b bendi uyarınca işlenebilecektir.

II. İletişim verilerinizden cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz, ikametgâh adresiniz işlenebilmektedir.
a. Cep telefonu numarası ve e-posta verileriniz, satış hizmeti sırasında ürünün hazır olduğunun, tamir için bırakılan ürünün teslimin gerçekleştirilebileceğinin, tarafınızca talep edilmesi halinde stokta olmayan ürünün stoka geldiğine ilişkin bilgilendirme yapılması; müşteri işlem bilgisi kayıtlarının tutulması, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, müşteri ilişkililerinin sağlanması, hukuki uyuşmazlıkların yargıya intikal etmeden çözülmesi; ikametgah adresiniz, kargo teslimatı için gerekli olması, hukuki uyuşmazlıklarda taraf teşkilinin sağlanması, ihtarnamelerin gönderilmesi, ceza hukukundan kaynaklı şikayet etme hakkı ve suç duyurusunda bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir.
b. Cep telefonu numarası bilgileriniz, hukuki uyuşmazlıkların yargıya intikal etmeden çözülmesi; ikametgâh bilgileriniz, hukuki uyuşmazlıklarda taraf teşkilinin sağlanması, ihtarnamelerin gönderilmesi, ceza hukukundan kaynaklı şikayet etme hakkı ve suç duyurusunda bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmesi nedeniyle sınırlı olarak sözleşmeli hukuki danışmanlık ofisi; yükümlüklerimizi yerine getirme amacı ile yargı birimleri, kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilmektedir.
c. Satış hizmeti sırasında ürünün hazır olduğunun, tamir için bırakılan ürünün teslimin gerçekleştirilebileceğine ilişkin bilgilendirme yapılması sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması; hukuki danışmanlık ofisi ile paylaşılması veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki nedeni ile işlenmektedir. Açık rıza vermeniz durumunda, stokta olmayan ürünün stoka geldiğine ilişkin bilgilendirme yapılması; müşteri işlem bilgisi kayıtlarının tutulması, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, müşteri ilişkililerinin sağlanması amacıyla , aydınlatma yükümlülüğü metnimizin II.a bentleri uyarınca işlenebilecektir.

III. Müşteri verilerinizden, müşteri hizmet numarası, satın alma işlemleri, iade işlemleri, garanti işlemleri, talep, bilgi ve şikâyet başvuruları, kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında yapılan başvurular, aydınlatma yükümlülüğü metninin okunduğuna ilişkin gönderilen şifre, açık rıza için gönderilen şifre bilgisi işlenebilmektedir.
a. Müşteri verilerinizden, müşteri hizmet numarası, satın alma işlemleri, iade işlemleri, garanti işlemleri, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Türk Borçlar Kanunu uyarınca satış sözleşmesi sonrası yükümlülüklerin yerine getirilmesi; müşteri portföyünün oluşturulması, müşteri portföyüne uygun olarak tarafınıza özel kampanya düzenlenmesi, müşteri portföyüne uygun olarak reklam ve tanıtım hizmetlerinin sağlanması; talep, bilgi ve şikâyet başvuruları şirket istatistiklerinin düzenlenmesi, müşteri memnuniyetinin arttırılması için çalışmalar yapılması; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yapılan başvurular, aydınlatma yükümlülüğü metninin okunduğuna ilişkin gönderilen şifre, açık rıza için gönderilen şifre bilgisi Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca yükümlülüğün yerine getirildiğinin ispatı amacıyla işlenmektedir.
b. Müşteri verilerinizden, müşteri hizmet numarası, satın alma işlemleri, iade işlemleri, garanti işlemleri, talep, bilgi ve şikâyet başvuruları, kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında yapılan başvurular, aydınlatma yükümlülüğü metninin okunduğuna ilişkin gönderilen şifre, açık rıza için gönderilen şifre bilgisi adli ve idari süreçlerde delil teşkil etmesi nedeniyle sınırlı olarak sözleşmeli hukuki danışmanlık ofisi; yükümlüklerimizi yerine getirme amacı ile yargı birimleri, kamu tüzel kişileri paylaşılabilmektedir.
c. Müşteri verilerinizden, müşteri hizmet numarası, satın alma işlemleri, iade işlemleri, garanti işlemleri amacıyla işlenmesi, aydınlatma yükümlülüğü metninin okunduğuna ilişkin gönderilen şifre, açık rıza için gönderilen şifre bilgisi sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki nedeni; hukuki danışmanlık ofisi ile paylaşılması veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki nedeni ile işlenmektedir. Açık rıza vermeniz durumunda, müşteri portföyünün oluşturulması, müşteri portföyüne uygun olarak tarafınıza özel kampanya düzenlenmesi, müşteri portföyüne uygun olarak reklam ve tanıtım hizmetlerinin sağlanması; talep, bilgi ve şikâyet başvuruları şirket istatistiklerinin düzenlenmesi, müşteri memnuniyetinin arttırılması için çalışmalar aydınlatma yükümlülüğü metnimizin III.a bendi uyarınca işlenebilecektir.

IV. Finans verilerinizden banka/kredi kartı bilgileri, son kullanma tarihi, güvenlik kodu bilgisi ve banka tarafından kullanımlık şifre bilgisi; fatura bilgileriniz işlenebilmektedir.
a. Banka/kredi kartı bilgileri, son kullanma tarihi, güvenlik kodu bilgisi ve banka tarafından kullanımlık şifre bilgisi online satış işlemlerinde personelimizce satış işleminin gerçekleştirilmesi; fatura bilgileriniz, satın alma işlemleri, iade işlemleri, garanti işlemleri Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Türk Borçlar Kanunu uyarınca satış sözleşmesi sonrası yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilmektedir.
b. Fatura bilgileriniz, ücret bilgilerinize ilişkin denetimin sağlanması amacıyla sözleşmeli mali müşavirlik ofisimiz; adli ve idari süreçlerde delil teşkil etmesi nedeniyle sınırlı olarak sözleşmeli hukuki danışmanlık ofisi; yükümlüklerimizi yerine getirme amacı ile yargı birimleri, kamu tüzel kişileri paylaşılabilmektedir.
c. Fatura bilgileriniz, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki nedeni; hukuki danışmanlık ofisi ile paylaşılması veri sorumlusunun meşru menfaati; mali müşavirlik ofisimiz ile veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki nedeni ile işlenmektedir. Açık rıza vermeniz durumunda, banka/kredi kartı bilgileri, son kullanma tarihi, güvenlik kodu bilgisi ve banka tarafından kullanımlık şifre bilgisi aydınlatma yükümlülüğü metnimizin IV.a bendi uyarınca işlenebilecektir.

V. Sağlık verilerinizden, göz sağlığına ilişkin verileriniz işlenebilmektedir.
a. Sağlık verilerinizden göz sağlığına ilişkin verileriniz ilişkin olan verileriniz, göz sağlığınıza uygun olan gözlüğün temini; anlaşmalı şirketler ve Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilmektedir.
b. Sağlık verileriniz, ödemelerin gerçekleştirilmesi amacıyla anlaşmalı şirketler ve Sosyal Güvenlik Kurumu; üretim faaliyetleri ve garanti belgesinin düzenlenmesi amacıyla üretim yapan şirketle; yükümlüklerimizi yerine getirme amacı ile yargı birimleri, kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilmektedir.
c. Göz sağlığına ilişkin kişisel verileriniz tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

VI. Fotoğraf, görüntü ve ses kaydı verilerinizden güvenlik kamerası aracılığıyla alınan görüntü kayıtları ve telefon görüşme bilgileriniz işlenmektedir.
a. Şirketimizdeki kameralar ile alınan görüntü kayıtları, iş yeri güvenliğinin sağlanması, iş yerinde meydana gelen suçların tespit edilmesi amacıyla; şirketimiz ile yaptığınız telefon görüşmeleri bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması sınırlı olarak işlenmektedir.
b. Güvenlik kamerası aracılığıyla alınan görüntü kayıtları ve telefon görüşme bilgileri, hukuki, adli ve idari süreçlerde delil teşkil etmesi nedeniyle sınırlı olarak hukuki danışmanlık ofisi; yükümlüklerimizi yerine getirme amacı ile yargı birimleri, kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilmektedir.
c. Güvenlik kamerasında yer alan görüntüler ve telefon görüşme kayıtları, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebi ile işlenmekte ve hukuk bürosu ile paylaşılmaktadır.

VII. Kişisel Verilerinizden İmza Verileriniz İşlenebilmektedir.
a. Kişisel verilerinizden imza verileriniz, satın alma işlemleri, iade işlemleri, garanti işlemleri Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Türk Borçlar Kanunu uyarınca satış sözleşmesi sonrası yükümlülüklerin yerine getirilmesi; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yapılan başvuruların değerlendirilmesi amacıyla işlenmektedir.
b. Kişisel verilerinizden imza verileriniz, satın alma işlemleri, iade işlemleri, garanti işlemleri Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Türk Borçlar Kanunu uyarınca satış sözleşmesi sonrası yükümlülüklerin yerine getirilmesi; kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında yapılan başvurularda yer alan imzanız, imzanızın yer aldığı belgelerin hukuki süreçlerde delil teşkil etmesi nedeniyle sınırlı olarak hukuki danışmanlık ofisi; yükümlüklerimizi yerine getirme amacı ile yargı birimleri, kamu tüzel kişileri paylaşılabilmektedir.
c. İmza verileriniz, , satın alma işlemleri, iade işlemleri, garanti işlemleri Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Türk Borçlar Kanunu uyarınca satış sözleşmesi sonrası yükümlülüklerin yerine getirilmesi; kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında yapılan başvuruların değerlendirilmesi amacıyla veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve sözleşmenin ifası için zorunlu olması hukuki sebebi; hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi nedeniyle hukuki danışmanlık ofisi ile paylaşılması veri sorumlusunun meşru menfaati nedeniyle hukuki sebebi ile işlenmektedir.

II. KISIM
KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ, HAKLARINIZ VE BAŞVURU USULÜ

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin İdari Ve Teknik Önlemler

Kişisel verilerinizin güvenliği ve iş yerimizde kişisel verilerin korunmasına ilişkin imzalanan protokol ve iş yeri talimatları - merkez adresimiz olan Kültür mah. Plevne Bulvarı no : 6  Kat 1  Daire 2  Alsancak / İZMİR  adresinde ve işyerlerimizin görünebilecek alanlarda asılı olarak yer almaktadır. Talep edilmesi durumunda iş yerinde kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin hazırlanan tüm koruma süreci ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi verebileceğimizi ifade ederiz.

Haklarınız
1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesinin ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hallerinde yapılan silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin yalnızca otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmedir.

Başvuru

Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin her türlü başvuruyu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketimizin merkez adresi olan  Kültür mah. Plevne Bulvarı no : 6  Kat 1  Daire 2  Alsancak / İZMİR adresine iadeli taahhütlü posta ile yapabilirsiniz.

Yazılı başvuruda, başvurucunun adı, soyadı, iletişim bilgisi içermelidir. Talep olunan konu açıkça yazılmalı, şirketimizin talep olunan konuya ilişkin istenilen bilgiler en geç iki iş günü içerisinde şirket merkezine iletilmelidir. Kişisel veri sahibinin, haklarına ilişkin talebini usule uygun olarak şirketimize iletmesi durumunda, şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir. Şirketimiz, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları kanun ve ikincil mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

Güvenli
Alışveriş
256 Bit SSL Sertifikası ile
Güvenli Alışveriş
Ücretsiz
Kargo
100.00 TL ve Üzeri
Siparişlerinizde Geçerli
Bize
Ulaşın
Kültür mah. Cumhuriyet Bul.
No:185 K:4 D:5 Alsancak/İZMİR/TÜRKİYE
Bizi
Arayın
0 (535) 565 27 85